आयकर कायदा, 1961 च्या अंतर्गत कलम   80G  (5) (VI) मंजुरीसाठी आदेश या संस्थेस  (NGO)  दिलेला आहे.       Donate Now

महत्वाच्या घडामोडी

भारतीय युवक कल्याण व व्यायाम केंद्र

व्यायाम

Feb 08, 2023  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ipsum dolor sit amet, consectetur Real Estate News.

भारतीय युवक कल्याण व व्यायाम केंद्र

योगा

Feb 07, 2023  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ipsum dolor sit amet, consectetur Real Estate News.

>