आयकर कायदा, 1961 च्या अंतर्गत कलम   80G  (5) (VI) मंजुरीसाठी आदेश या संस्थेस  (NGO)  दिलेला आहे.       Donate Now
डोनेट फॉर भारतीय युवक कल्याण व व्यायाम केंद्र.