आयकर कायदा, 1961 च्या अंतर्गत कलम   80G  (5) (VI) मंजुरीसाठी आदेश या संस्थेस  (NGO)  दिलेला आहे.       Donate Now

आमच्याशी संपर्क साधा

आमचे स्थान

चौकशी

संपर्क

 • भारतीय युवक कल्याण व व्यायाम केंद्र

 • विकास मित्र मंडळाच्या पूर्वेस
  श्री. छावा कॉलनी
  गल्ली क्र ३,कर्वे नगर,पुणे ४११०५२

 • ०९८९०६४२४४२
  ०२०-२५४६९१३०

 • bykpune@rediffmail.com

 • contact@bykvk.org