आयकर कायदा, 1961 च्या अंतर्गत कलम   80G  (5) (VI) मंजुरीसाठी आदेश या संस्थेस  (NGO)  दिलेला आहे.       Donate Now
 • भारतीय युवक कल्याण व व्यायाम केंद्र

  आपले स्वागत आहे
 • भारतीय युवक कल्याण व व्यायाम केंद्र

  आपले स्वागत आहे
 • भारतीय युवक कल्याण व व्यायाम केंद्र

  आपले स्वागत आहे
 • भारतीय युवक कल्याण व व्यायाम केंद्र

  आपले स्वागत आहे
 • भारतीय युवक कल्याण व व्यायाम केंद्र

  आपले स्वागत आहे
 • भारतीय युवक कल्याण व व्यायाम केंद्र

  आपले स्वागत आहे

ध्येय व उद्देश

१. लोकशाही आणि सामाजिक निर्माण करणे वृत्ती आणि समाजवादी स्थापित समाजातील नमुना.

२. यांना शिक्षणाची संधी देणे समाज सर्व स्तरांवर सर्वांसाठी. त्यासाठी द्या त्यांना प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधा, माध्यमिक शिक्षण उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण.

३ युवक कल्याणकारी उपक्रम राबविणे युवक कल्याण अंतर्गत शारीरिक करावे विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, आणि स्वयंरोजगार प्रशिक्षण. करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि जागतिक अखंडता निर्माण करा तरुणांमध्ये विविध उपक्रम.

४. विविध महिला कल्याणाची अंमलबजावणी करणे कार्यक्रम आर्थिकदृष्ट्या करणे महिलांचा विकास आणि निर्मिती त्यांचे हक्क आणि कृतींबद्दल जागरूकता.

5. विविध बाल कल्याण कार्यान्वित करणे कार्यक्रम समाजाला जागरूक करणे बाल संगोपन, बाल आरोग्य इ.

६. संस्कृती - च्या आदर्श परंपरा मांडणे संस्कृतीचा समाज संधी देण्यासाठी पारंपारिक लोककला, लोककला विकसित करण्यासाठी गाणी, लोकनृत्य. चे प्रशिक्षण देणे नाटक, नृत्य अभिनय आणि सादरीकरण. ला सांस्कृतिक केंद्रे विकसित करा.

७. यांना शिक्षणाची संधी देणे उपेक्षित समाज. व्यावसायिक व्यवस्था करा प्रशिक्षण देणे आणि शासनाची माहिती देणे. आणि गैर सरकारी सुविधा.

८. युवकांनुसार सर्व उपक्रमांसाठी निधी उभारणे कल्याण, महिला कल्याण, बाल कल्याण आणि आदिवासी कल्याण प्रोग्रामर इ.

भारतीय युवक कल्याण व व्यायाम केंद्र

चौकशी

संपर्क

 • भारतीय युवक कल्याण व व्यायाम केंद्र
  विकास मित्र मंडळाच्या पूर्वेस
  श्री. छावा कॉलनी
  गल्ली क्र ३,कर्वे नगर,पुणे ४११०५२

 • ०९८९०६४२४४२
  ०२०-२५४६९१३०

 • bkmanepune@gmail.com

 • contact@bykvk.org